Japanin historiaa

Japanilaiset pysyivät pitkään täysin eristyksissä muusta maailmasta. Ei siis ihme, että japanilaiset ovet edelleenkin hyvin yhteisöllistä kansaa! Japanin alkuperästä voidaan lukea monenlaisia teorioita – maan lukuisten saarien kerrostuma on voinut yhtä hyvin tulla Polynesian, Korean, Filippiinien kuin Indonesiankin saaristoista. Varmaa teoriaa maan synnylle ei siis ole löydetty. Vaikka Japani on maantieteellisesti ja valtiollisesti edelleenkin hyvin eristäytynyt, se on historian saatossa saanut vaikutteita menneiden aikojen kiinalaisesta, korealaisesta ja länsimaalaisesta kulttuurista. Japani onkin eräänlainen kulttuurien yhteentörmäys. Vaikutteiden ei kuitenkaan ole annettu tuhota perinteistä japanilaisuutta – uudet asiat, ilmiöt ja tavat on ainoastaan sopeutettu maassa jo vallinneeseen kulttuuriin.

 

Niin kuin Itä-Aasialaisissa maissa on tapana, myös Japani on moniuskontoinen maa. Japanin uskontohistoria alkaa sintolaisuudesta, jonka perustaa voidaan lähteä tutkimaan yli 2000 vuoden takaa. Tuolloin japanilaiset uskoivat keisarin olleen aurinkojumalatar Amaterasun jälkeläinen. Vaikka maan uskonto alkoikin sintolaisuudesta, nykyään pääuskonnon viittaa kantaa buddhalaisuus.